Makine Tasarımı ve İmalatı

Makine Tasarımı ve İmalatı

Makineler, enerjinin bir durumdan başka bir duruma dönüşümünü sağlayan ve insanlık yararına bir takım ürünler elde edilmesine yarayan sistemlerdir. Bir makinanın tasarlanması için öncelikle makinadan ne beklendiği, yani ihtiyaç tanımlanmalıdır. Ardından fiziksel ve matematiksel modelin oluşturulması ile kağıt üzerinde makinanın ilk temelleri atılmış olur. Bu modellelerin kurulması aşamasında ne tür makina elemanları kullanılacağı, bu elemanların birbirleriyle olan fiziksel ilişkilerinin nasıl teşkil edileceği, hangi malzemeler ve hangi üretim yöntemleri ile elde edilecekleri gibi soruların cevaplanması gerekecektir. Bazı fikirler kağıt üzerine döküldüğünde bugün için ütopik görünebilir. Ancak bugünlere, geçmişte hayal ürünü olarak değerlendirilen hatta zaman zaman küçümsenen tasarımların hayata geçirilmesi sayesinde geldiğimiz unutulmamalıdır.Girişim Makine müşteri ihtiyaçlarına göre özel makinalar tasarlayarak üretir.
- Sanayiye yönelik makinalar

-  İsteğe ve ihtiyaca yönelik özel tasarım makinalar

- konveyör sistemli makinalar

- Hidrolik Press-Kısmen veya tamamen projelendirilmiş bir makine ve mekanizmanın geliştirilmesi ve üretimi,

- Her türlü, elektrik, hidrolik ve pnömatik tahrikli,   PLC kontrollü özel amaçlı makineler ve mekanik düzenekler.Prototip , alıcıya özel mekanizmalar ve endüstriyel ürünlerin tasarımı ve üretimi